Family Power

Świadome Rozmowy

Świadome rozmowy z uczestnikami Instytutu Świadomego Rodzicielstwa i Edukacji.

  • Rozmowa z Ewą Winiarską

  • Rozmowa z Patrykiem Kminikowskim – Uczestnikiem II edycji Instytutu
https://www.facebook.com/FamilyPowerEdu/videos/462983528007494

  • Rozmowa z Anną Siennicką – Uczestniczką II edycji Instytutu
https://www.facebook.com/FamilyPowerEdu/videos/513612099964969